Jobs & vacancies on barges

Feb 15, 2016, Job, AHTS / Barge / Offshore / Offshore barge / Offshore supply vessel / OSV / Support vessel... Worldwide
Feb 12, 2016, Job, AHTS / ASD tug / Barge / Offshore / Offshore supply vessel / Supply vessel... Worldwide
Jan 24, 2016, Job, Barge / Heavy lift vessel / Offshore / Offshore barge... Worldwide
Jan 21, 2016, Job, Barge / Offshore / Oil rig... Worldwide
Jan 17, 2016, Job, Barge / Offshore / Offshore barge... Worldwide
Jan 13, 2016, Job, ASD tug / Barge / Offshore / Tugboat... Worldwide
Jan 6, 2016, Job, AHTS / Barge / Offshore... Worldwide
Jan 6, 2016, Job, AHTS / Barge / Offshore... Worldwide
Nov 27, 2015, Job, AHTS / Barge / Offshore / Offshore barge / Offshore supply vessel / Supply vessel... Worldwide
Nov 27, 2015, Job, Barge / Offshore / Offshore supply vessel... Worldwide